Ładowanie…

UMOWY

Przygotowanie wszelkiego rodzaju umów oraz szczegółowa weryfikacja dokumentów przedstawionych przez kontrahenta. (więcej…)

SPÓŁKI

Bieżąca obsługa prawna spółek, ponadto pomoc przy tworzeniu nowych podmiotów. (więcej…)

PRAWO PRACY

Doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. (więcej…)

ODSZKODOWANIA

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia za szkody na osobie i w majątku. (więcej…)

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. (więcej…)

PRAWO SPADKOWE

Doradztwo prawne w zakresie sukcesji majątku osób prywatnych oraz zabezpieczenie majątku przed mogącymi powstać sporami. (więcej…)

PRAWO RODZINNE

Kompleksowe doradztwo związane ze stosunkami prawnymi w rodzinie (majątkowymi i niemajątkowymi). (więcej…)

NIERUCHOMOŚCI

Wszechstronne analizy stanu prawnego nieruchomości oraz umowy związane ze sprzedażą i najmem nieruchomości. (więcej…)