Ładowanie…

SPÓŁKI

Bieżąca obsługa prawna spółek, ponadto pomoc przy tworzeniu nowych podmiotów

  • Tworzenie nowych podmiotów prawnych – zarówno spółek osobowych i kapitałowych, jak i innych podmiotów gospodarczych.
  • Prowadzenie postępowań rejestrowych w KRS.
  • Stała lub okresowa obsługa korporacyjna spółek, w tym opracowywanie i opiniowanie dokumentacji korporacyjnej (protokoły zgromadzeń, uchwały, księgi udziałów etc.).
  • Realizacja projektów związanych ze zmianami struktury organizacyjnej i własnościowej w spółkach (przekształcenia, sprzedaż udziałów, wniesienie wkładów do spółki, konsolidacja spółek).
  • Doradztwo i prowadzenie sporów, ze szczególnym uwzględnieniem sporów pomiędzy wspólnikami i odpowiedzialności członków zarządu.
  • Doradztwo prawne dla firm rodzinnych w zakresie zarządzania majątkiem oraz sukcesji majątku prywatnego i należącego do firmy, przekształceń oraz sprzedaży lub kupna składników majątku.