Ładowanie…

PRAWO RODZINNE

Kompleksowe doradztwo związane ze stosunkami prawnymi w rodzinie (majątkowymi i niemajątkowymi)

  • Prowadzenie postępowań separacyjnych i rozwodowych.
  • Podział majątku wspólnego małżonków.
  • Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych.
  • Ustalenie kontaktów z dziećmi i władza rodzicielska.
  • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa bądź macierzyństwa.