Ładowanie…

PRAWO PRACY

Doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy

  • Rozwiązywanie sporów pomiędzy pracownikami a pracodawcami.
  • Stworzenie oraz wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu prawa pracy dopasowanych do aktualnych standardów i potrzeb pracodawcy.
  • Przygotowanie kompletu niezbędnej dokumentacji z zakresu prawa pracy, w szczególności regulaminów pracy i wynagrodzenia oraz funduszu świadczeń socjalnych.
  • Przygotowanie innych umów związanych z zatrudnianiem, takich jak umowy o zakazie konkurencji, zachowaniu poufności, odpowiedzialności za powierzone mienie i inne.
  • Pomoc w wyborze optymalnych struktur zatrudnienia i organizacji czasu pracy.