Ładowanie…

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi

  • Sprawy o uzyskanie lub zaskarżenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę itp.