Ładowanie…

NIERUCHOMOŚCI

Wszechstronne analizy stanu prawnego nieruchomości oraz umowy związane ze sprzedażą i najmem nieruchomości

  • Kompleksowe analizy prawne nieruchomości oraz analizy prawne spółek i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości gruntowych.
  • Analiza ryzyk i doradztwo w celu ich ograniczenia lub eliminacji.
  • Ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym i przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości i spółek dla potrzeb transakcji, podejmowanie działań w celu wykreślenia hipotek, obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych.
  • Rozwiązywanie problemów związanych z realizacją umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości.
  • Obsługa prawna najmu po stronie wynajmującego i najemcy.